• +40 213 124 069

INCSMPS

Участниците в консорциумабяха внимателно подбрани въз основа на принципите на компетентност и професионален опит, участие в проекти, сътрудничество, прозрачност в работата и отговорност. Той включва седем организации от шест различни държави, като всяка от тях има опит в международни проекти (Леонардо да Винчи, Грюндвиг, за младежта и др.), както и адекватни технически, човешки и организационни експертни познания, необходими за ефективно и високо качество на изпълнение на всички задачи по проекта.

контактТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. m

Организацията-координатор на проекта INCSMPS Научен институт по труда и социалната защита (Румъния) е научно-изследователски институт с богат опит в областта на интеграцията на младите хора на пазара на труда и на техните нужди от обучение и обучение, в прехода от училище към работа, а също така и с голям опит в координирането на национални и европейски проекти по тематиката на проекта.

BLICKBlickpunkt Identität

контакт: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. office@blickpunkt-identitaet.eu

ФирмаBlickpunkt Identität/BLICK (Aвстрия) е координатор на предишен проект "Спринапускащия!". От 2009 г. фирмата е работила в качеството си на организатор и координатор на три европейски проекти. През декември 2012 BLICK получи наградата на Програмата LLL в изделията от категория за Леонардо да Винчи Трансфер на иновации "Спри отпадането от училище" от Националната агенция в Австрия. BLICK е специализирана в областта на превенцията на младите хора, които са изложени на риск от отпадане от образователната система. В момента BLICK използва наградените инструменти на проекта "Спри отпадането от училище" за консултиране и подпомагане на млади обучаващи се, които са изложени на риск от отпадане от училище в провинция Долна Австрия. През годината 2012/13 повече от 1300 млади хора ще бъдат тествани и консултирани. BLICK е разработил за Федералното министерство на образованието набор от дидактически методи и инструменти за учители с цел да се намали броят на отпадащите от училище в Австрия.

контакт: Tinko Stoyanov, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ФирмаИнфоарт(България) има повече от 10 годишен опит в разработването и изпълнението на национални и международни проекти в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Инфоарт е малко и средно предприятие (МСП), с основен предмет на работата съсредоточена върху научните изследвания, консултантска и инженерингова дейност в областта на информационните технологии и услуги.

Основните му области на работа, специфичен опит и компетентност включват:

InfoArt

1. Eлектронно обучение:

- проектиране и внедряване на електронно обучение и учебни материали за електронно обучение - електронни курсове, електронни книги и учебници;

- разработка на иновативни методи за електронно обучение - концепции, методологии и системи.

2. Управление на знанието - научни изследвания и развитие на:

- цифрови библиотеки и хранилища на знание;

- интегрирани системи за управление на знанието.

Фирмата успешно съчетава опита си в обучението с тези в проектирането и разработването на приложението на ИКТ за учене и професионално обучение. Тя има значителен опит в образованието и обучение на работното място.

BLICKBlickpunkt Identität

контакт: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Фирма POINT(Турция) е инженерингова и проектантска на организация за управление на проекти и е активна в международен план. Международни й дейности са послужили за изграждане на богат опит и знания в изпълнението и управлението на интегрирани проекти. POINTима голям опит във всички видове сектора на неформалното професионално обучение в съчетание с електронното обучение и смесено обучение. Предлага базиращи се на ИКТ проекти, приложения и решения разработени за преодоляване на проблемите на заетостта на хора с увреждания и хора в неравностойно положение, както и малки и средни предприятия и възрастни от различни области, от 1999 г. насам, когато за първи нейния портал за виртуална заетост (www.svaclub.com) е представен на публиката. Дейностите й включват също така изследване на завършеното обучение и придобитите умения и компетенции, които са публикувани в база данни за сравнение на кредитните нива преди и след въвеждането на електронно обучение.

BLICKBlickpunkt Identität

контакт: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. euprograms@eede.gr

Гръцката асоциация за управление (HMA) е организация с нестопанска цел, чиято мисия е да допринесе за популяризиране и разпространение на модерни управленски принципи, методи и практики. HMA има членове, както от корпоративния сектор - предприятия и организации от частния и публичния сектор – така и физически лица - мениджъри от средно и най-високо ниво, предприемачи, преподаватели и студенти. Стратегията и действията на HMA са разработени около пет основни стълба: образование-обучение, знания и информация, мрежа за сътрудничество (има меморандуми за сътрудничество с обществени институции, търговски камари, търговци асоциации, социални партньори, университети , международни отношения), бизнес инструменти (сертификация и научни изследвания), комуникации (публикуване на списания «Мениджър» и «Пътища на развитие», TV програма «TheEdge», годишни бюлетини, уеб сайтове, научни и информативни публикации и др.).

BLICKBlickpunkt Identität

контакт:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Основана през 1978 г. GingerbreadNI (Северна Ирландия) е членска организация на самотни родители, която предоставя набор от услуги, включително обучение, консултации, социална помощ и грижи за децата. Организацията, която работи в цяла Северна Ирландия има над 1500 членове - самотни майки. GingerbreadNI ежегодно предоставя подкрепа на около 3000 семейства с един родител. Тя също се занимава с изследователска и социална политика. Работи по теми, свързани със семействата с един родител, лобиране и провеждане на кампании от тяхно име за по-голямо равенство и социално включване на семействата с един родител. GingerbreadNIе единствената благотворителна организация в Обединеното кралство и Ирландия, одобрена за център за доставка на Британския институт за сертификат на персонала за развитие в практическо обучение и е също така е център за провеждането на OCR и OCN курсове. Организацията има богат опит в разработката на проекти на ЕС от програмата LLP и има опит на транснационалното партньорство.

 

 

CJRAE Dâmboviţa

 

контакт:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

CJRAE(Румъния) е регионална група за подпомагане на образователната система и е специализирана в предоставянето, координиране и мониторинг на образователни услуги за ученици, учители, родители и членове на общността, с цел да се подобри достъпът на високо качество на образованието. Нейните служители работят в централата и в образователни единици от всички краища на страната, посредством училищата и междублокови училища психо-педагогически и логопедични центрове. Тя предлага услуги, като: педагогическа подкрепа на дейности / образование, консултиране, индивидуално или колективно с предучилищна възраст / ученици за по-добро себепознание, подобрена адаптация към изискванията на училище; консултантски дейности за родителите, за оптимизиране на отношенията семейство-училище; обучения за учители за психо-педагогическо консултиране; дейности по изпити; подготвя и провежда образователни програми по въпросите на грамотността, комуникация, развитие на емоционални умения и отпадане от училище, трафик на хора, превенция на насилието в училищата и др.

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Twitter Feeds

Twitter You can have an edit button when everyone wears a mask
Twitter @NASASocial this was the good news
Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction