• +40 213 124 069

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  • Μείωση του φαινομένου της σχολικής διαρροής και εγκατάλειψης στις χώρες του εταιρικού σχήματος (Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία) υιοθετώντας και μεταφέροντας τα αποτελέσματα του έργου “STOPDROPOUT!”
  • Βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών συνθηκών , επεκτείνοντας τη δράση του «Ανιχνευτή Κινδύνου» και διαμορφώνοντας ένα νέο εργαλείο για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών μονάδων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των παροχών, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την έξαρση του φαινομένου της σχολικής διαρροής και εγκατάλειψης
  • Ενδυνάμωση της συνεργασίας μέσω του «Ευέλικτου Συστήματος Πρόληψης και Υποστήριξης» μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, όπως είναι οι Οργανισμοί εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οικογένεια, οι υπηρεσίες εργασίας, η δημόσια διοίκηση: αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες και άλλοι φορείς του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  • Η υιοθέτηση εργαλείων βάσει των αναγκών των συμμετεχουσών χωρών που προέκυψαν από το προηγούμενο έργο: «Ανιχνευτής Κινδύνου», «Προσωπικό Προφίλ», «Ευέλικτο Σύστημα Πρόληψης και Υποστήριξης»
  • Η συμπλήρωση του «Ανιχνευτή Κινδύνου» για την αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν το φαινόμενο της σχολικής διαρροής και εγκατάλειψης
  • Η εφαρμογή ενός νέου εργαλείου, ονομαζόμενου «Θεσμικού Προφίλ», για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της εκπαίδευσης και κατάρτισης και για την αποφυγή του φαινόμενου της σχολικής διαρροής και εγκατάλειψης

Η εφαρμογή μιας on-line πλατφόρμας για την υποστήριξη του «Ευέλικτου Συστήματος Πρόληψης και Υποστήριξης»

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Twitter Feeds

Twitter @shopfencing typing on real keys is even funnier
2hreplyretweet
Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction