Ηκοινοπραξίαεπιλέχθηκεμεμεγάληπροσοχή, βασισμένηστιςικανότητεςκαιστηνεπαγγελματικήεμπειρία, συμμετοχή, συνεργασία, διαφάνειακαιυπευθυνότητα. Περιλαμβάνει 7 οργανισμούς από 6 διαφορετικές χώρες, όπου ο καθένας κατέχει εκτενή εμπειρία στην διαχείριση διακρατικών προγραμμάτων (LdV, Grundtvig, Youth, Equal) καθώς και κατάλληλη γνώση σε τεχνικό επίπεδο, σε επίπεδο οργάνωσης και ανθρωπίνου δυναμικού, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική και ποιοτική διαχείριση του προγράμματος.

INCSMPS

 

Πρόσωπο επαφή: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 

Ο συντονιστικός οργανισμός INCSMPS TheScientificResearchInstituteforLabourandSocialProtection (RO) αποτελεί ένα ερευνητικό ινστιτούτο με εξειδίκευση στην ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας, καθώς και στην ανάλυση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, στη μετάβαση από τον εκπαιδευτικό στον εργασιακό τομέα, και τέλος διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον συντονισμό εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.    

BLICKBlickpunkt Identität

 επαφήΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. office@blickpunkt-identitaet.eu

Το BLICKBlickpunktIdentität(AT) αποτέλεσε τον συντονιστή του προηγούμενου προγράμματος "STOP DROPOUT!". Από το 2009 δραστηριοποιείται για την προώθηση και τον συντονισμό τριών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τον Δεκέμβριο του 2012, η Δημόσια Αρχή της Αυστρίας απένειμε στο BLICKτο βραβείο LLL στη κατηγορία της δια βίου μάθησης για τα προϊόντα του έργου “StopDropout” του προγράμματος μεταφοράς καινοτομίας LeonardodaVinci. Το  BLICK είναιεξειδικευμένοστοντομέατηςσχολικήςδιαρροήςκαιτηςεγκατάλειψηςτουεκπαιδευτικούσυστήματος. Επί του παρόντος, το BLICK χρησιμοποιεί τα εργαλεία του προγράμματος "STOPDROPOUT!" με στόχο την βοήθεια και την υποστήριξη νέων μαθητών που απειλούνται από τη σχολική διαρροή στην Αυστρία. Κατά τη διάρκεια των ετών 2012/13 περισσότεροι από 1300 νέοι αξιολογήθηκαν και συμβουλεύτηκαν το BLICK. Επιπλέον, το BLICKανέπτυξε ένα σύστημα διδακτικών μεθόδων και εργαλείων για δασκάλους για λογαριασμό του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας, ούτως ώστε να μειωθεί το φαινόμενο τηςσχολικής διαρροής στην Αυστρία.

 επαφή: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. m

Η εταιρία Infoartμετρά περισσότερα από 14 χρόνια εμπειρίας σε θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής εθνικών και διεθνών προγραμμάτων στους τομείς της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών Εκδόσεων (ePublishing). Η Infoart αποτελεί μία ΜΜΕ με απώτερο σκοπό την έρευνα και τη συμβουλευτική στον τομέα των υπηρεσιών της πληροφορικής.

Οι τομείς της ειδικότητας της περιλαμβάνουν:

InfoArt

1. Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση – σχεδιασμός και ανάπτυξη: - του περιεχομένου του εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος, - τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα και βιβλία.

- εξ’ αποστάσεως καινοτόμες ιδέες, μεθοδολογίες και συστήματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

2. Διαχείριση γνώσης – έρευνα και ανάπτυξη: - των ψηφιακών βιβλιοθηκών και αποθηκών γνώσης , – των ενσωματωμένων συστημάτων διαχείρισης (γνώση, εκπαίδευση και απόδοση).

Η εταιρία συνδυάζει με μεγάλη επιτυχία την εξειδίκευσή της στην εκπαίδευση με την εξειδίκευση της στους τομείς του σχεδιασμού και της ανάπτυξης της εφαρμογής ICT για την εκπαίδευση και κατάρτιση. Τέλος, διαθέτει ένα αρκετά σημαντικό δίκτυο στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

BLICKBlickpunkt Identität

 επαφή: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο POINTαποτελεί έναν οργανισμό που δρα σε διεθνές επίπεδο στους τομείς της μηχανολογίας και της διοίκησης. Διεθνείς δραστηριότητες έχουν συμβάλλει στην μεγάλη εμπειρία και γνώση του οργανισμού οι οποίες αφορούν στη διοίκηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων. Ο POINTέχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως. Τα προγράμματα, οι εφαρμογές και οι συμβουλές που βασίζονται στο ICT, έχουν υλοποιηθεί με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των ατόμων με ειδικές δεξιότητες και ενηλίκων από διάφορους κλάδους καθώς και την στήριξη των ΜΜΕ από το1999, την περίοδο δηλαδή που εμφανίστηκε η πρώτη εικονική πλατφόρμα απασχόλησης (www.svaclub.com). Επιπλέον, άλλες δραστηριότητες αφορούν στην καταγραφή προγενέστερης μάθησης και υπαρχόντων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε μία διαδικτυακή βάση δεδομένων, για την σύγκριση διαφόρων επιπέδων των πιστωτικών μονάδων της ΣΕΚ πριν και μετά την υλοποίηση δραστηριοτήτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

BLICKBlickpunkt Identität

επαφή : Athanasios Politis Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα Μέλη της είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές. Η Στρατηγική και η Δράση της αναπτύσσονται στους ακόλουθους πέντε βασικούς πυλώνες: Την Εκπαίδευση και Πληροφόρηση (Συνέδρια, Διοργάνωση του «ManagementDirect»), τη Δικτύωση (Μνημόνια συνεργασίας με Δημόσια Ινστιτούτα, Εμπορικούς Συλλόγους, Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια, Διεθνείς σχέσεις), τη Δημιουργία εργαλείων και υποδομών (Πιστοποιήσεις και Έρευνα), την Επικοινωνία (έκδοση μηνιαίου περιοδικού «Manager», προβολή εβδομαδιαίας τηλεοπτικής εκπομπής «Δρόμοι Ανάπτυξης», εξάτομη ετήσια έκδοση «TheEdge», Newsletters, ιστοσελίδα, Επιστημονικές & Ενημερωτικές εκδόσεις).

 επαφή: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο οργανισμός GingerbreadNorthernIrelandιδρύθηκε το 1978 και αποτελεί έναν οργανισμό για τις μονογονεϊκές οικογένειες, παρέχοντας μια σειρά από υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, της παροχής συμβουλών πρόνοιας και φροντίδας των παιδιών. Ο οργανισμός αποτελείται από περισσότερους από 1500 γονείς-μέλη μονογονεϊκών οικογενειών και δραστηριοποιείται σε όλη την Βόρεια Ιρλανδία. Ο GingerbreadNI προσφέρει υποστήριξη σε περίπου 3000 μονογονεϊκές οικογένειες ετησίως. Επίσης, δραστηριοποιείται στην έρευνα σε θέματα σχετικά με μονογονεϊκές οικογένειες, κάνοντας λόμπι και εκστρατείες ενημέρωσης οι οποίες στοχεύουν στην ισότητα και κοινωνική ένταξη αυτών. Ο οργανισμός GingerbreadNI αποτελεί τον μοναδικό φιλανθρωπικό οργανισμό με την πιστοποίηση CharteredInstituteofPersonnelDevelopment'sCertificate στην πρακτική κατάρτισης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και επίσης λειτουργεί ως κέντρο διεξαγωγής τμημάτων OCRandOCN. Ο οργανισμός κατέχει μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση προγραμμάτων ESF, EQUALκαι LLP,   καθώς και σε διακρατικές συνεργασίες.

 

 

 

CJRAE Dâmboviţa

  επαφήΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. m

CJRAEDâmboviţaείναι ένας οργανισμός ο οποίος εξειδικεύεται στην παροχή, συντονισμό και παρακολούθηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών για μαθητές, δασκάλους, γονείς προκειμένου να βελτιώσει την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση. Οι εργαζόμενοι του οργανισμού δραστηριοποιούνται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, μέσω συνεργασίας δύο ή περισσότερων σχολείων και ψυχοπαιδαγωγικών και λογοθεραπευτικών κέντρων. Επίσης, προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες : παιδαγωγικές/ εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες, ατομική ή ομαδική συμβουλευτική σε μαθητές για καλύτερη αυτογνωσία, βελτιωμένη προσαρμογή στις σχολικές απαιτήσεις, συμβουλευτικές δραστηριότητες για γονείς, βελτίωση σχέσης οικογένειας-σχολείου, εκπαίδευσης δασκάλων μέσω ψυχοπαιδαγωγικής συμβουλευτικής, δραστηριότητες αξιολόγησης, προετοιμασία και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναφορικά με ικανότητες ανάγνωσης και γραφής, επικοινωνία, ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων, αντιμετώπιση του φαινόμενου σχολικής διαρροής, αντιμετώπιση του φαινόμενου της διακίνησης ανθρώπων με σκοπό την παράνομη εκμετάλλευση και εμπορία τους και πρόληψη φαινόμενου σχολικής βίας.

FaLang translation system by Faboba