• +40 213 124 069

 

Vestibulum id urna

Proiectul Măsuri de prevenire și combatere a abandonului școlar și a formării profesionale "SaVED" este un proiect Leonardo da Vinci de transfer de inovare

 

Proiectul SaVED transferă rezultatele unui proiect anterior " Stop Dropout!", care a fost un proiect de succes, fiind premiat, de Agenţia Naţională din Austria, cu premiul LLL la categoria produse ale proiectelor LdV  TOI, www.stop-dropout.eu, Proiectul a fost realizat de un consorţiu coordonat de Organizaţia BLICK din Austria.

 NECESITATEA UNUI ASTFEL DE PROIECT

Proiectul SaVED se referă la una dintre cele mai actuale probleme: abandonul școlar și al formării profesionale. Necesitatea proiectului este subliniată de faptul că unul din șapte tineri din UE părăsește timpuriu şcoala (early school leaving- ESL). Astfel, una dintre provocările majore ale educației în Europa constă în reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii, ceea ce reprezintă un obiectiv comun al țărilor membre UE. Indicatorul privind pe cei care părăsesc timpuriu şcoala și formarea profesională evaluează performanța sistemelor de educație și formare profesională, semnalizând totodată și acele aspecte sociale și economice importante care influențează accesul la educație și are un puternic impact negativ asupra integrării pe piața muncii și accesul la locuri de muncă de calitate (de exemplu, rata medie anuală UE a șomajului printre cei cu vârste de mai puțin de 25 de ani, a fost de 21,4%). UE cheltuiește anual mai mult de 100 bln. Euro, aproximativ 1% din bugetul său anual pentru sprijinirea tinerilor șomeri, astfel încât abordarea fenomenului abandonului școlar este crucial. În anul 2011, 13,5% din populația UE cu vârste cuprinse între 18 și 24 ani au părăsit timpuriu şcoala (ESL), absolvind cel mult învățământul secundar inferior (gimnazial). Această rată a scăzut din anul 2006 cu două puncte procentuale, dar progresul este încă nesemnificativ în multe state membre UE, doar 11 dintre acestea atingând în anul 2011 ținta agreată de Consiliul European pentru anul 2020: mai puțin de 10% de ESL. Toate țările partenere înregistrează procente mai scăzute de ESL. În Turcia, ca țară candidată la integrare în UE, se înregistrează o situație îngrijorătoare, procentul celor care părăsesc timpuriu şcoala fiind în anul 2011 de 41,9%. Comparând cu ținta ce se urmărește a fi atinsă, de 11,3% a celor ce părăsesc timpuriu şcoala la nivel național, România se află cu 6 puncte procentuale sub aceasta, înregistrând doar un procent de 17,5% în anul 2011. Exceptând Austria, inițiatorul și coordonatorul proiectului anterior, situația este similară în toate țările partenere: Grecia (13,1%), Regatul Unit (15%), Bulgaria (12.8%). Trebuie luat în considerare și faptul, evidențiat de statisticile oficiale, că se înregistrează diferențe de gen semnificative privind ESL atât a mediei EU cât și în țările partenere. În anul 2011, procentul bărbaților care au părăsit timpuriu şcoala a fost de 15,3% la nivelul EU. Aceeași situație s-a înregistrat și în Grecia, România și Regatul Unit, subliniind necesitatea unor acțiuni viitoare privind prevenirea acestui abandon.

Sursa: EUROSTAT

 

 

 

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Twitter Feeds

Twitter @shopfencing typing on real keys is even funnier
28mreplyretweet
Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction