• +40 213 124 069

Impactul estimat

  • Impactul estimatpe termen lung al scăderii ESL sub valoarea mediei UE, îmbunătățirea calității serviciilor educaționale și de formare profesională, sporirea colaborării părților interesate pentru prevenirea abandonului, absenteismului și a violenței școlare.
  • Impactul rezultatelor proiectului asupra beneficiarilor/utilizatorilor direcți (cursanți, profesori, formatori, instituții educaționale și de formare profesională): o mai bună înțelegere a riscurilor și a consecințelor absenteismului și ale abandonului școlar, o consiliere mai eficientă, o identificare timpurie a riscurilor, o evaluare calitativă mai bună a serviciilor de educație și de formare profesională.
  • Impactul asupra utilizatorilor SaVED Online Platform (părțile înteresate- factori de decizie, experți în domeniul managementului educației și formării profesionale), rezultatele proiectului vor contribui la: o mai bună înțelegere a evoluției fenomenului abandonului și a absenteismului școlar în țările partenere; schimbarea de bune practici și de noi idei în domeniul prevenirii abandonului școlar; o mai bună colaborare și comunicare pentru găsirea de soluții corespunzătoare în atingerea țintei UE pentru ESL până în anul 2020.

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Twitter Feeds

Twitter @shopfencing typing on real keys is even funnier
54mreplyretweet
Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction