• +40 213 124 069

 

SCOPUL PROIECTULUI ESTE:

  • Diminuarea abandonului şi a fenomenului absenteismului prin adaptarea şi transferul în ţările partenere (RO, UK, BG, GR, TR) a rezultatelor proiectului "Stop Abandonului!";
  • Îmbunătăţirea calităţii procesului şi a condiţiilor de învăţare prin extinderea scopului Detectorului de Risc şi realizarea unui nou instrument pentru sprijinirea instituţiilor de educaţie în îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a facilităţilor lor, evitând în acest fel fenomenul abandonului în instituţiile lor;
  • Întărirea cooperării în cadrul Sistemului de Sprijinire a Prevenirii Flexibile (Flexible Prevention and Support System - FPSS), între părţile şi organismele relevante, aşa cum sunt instituţiile de educaţie şi instruire, familia, serviciile de ocupare a forţei de muncă, administraţia publică: poliţia, serviciile sociale, alte organisme din sistemul educaţional şi de instruire, prin utilizarea unor TIC moderne.

OBIECTIVELE PROIECTULUI SUNT:

  • Adaptarea instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului anterior: Detectorul de Risc (DR), Profilul Personal (PP) şi Sistemul de Sprijinire a Prevenirii Flexibile (FPSS) la condiţiile specifice din ţările partenere;
  • Completarea DR pentru a identifica factorii instituţionali care influenţează abandonul;
  • Dezvoltarea unui nou instrument, Profilul Instituţiei (PI), pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de educaţie şi instruire şi pentru evitarea abandonului;
  • Dezvoltarea unei platforme online dedicate pentru sprijinirea FPSS

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Twitter Feeds

Twitter @shopfencing typing on real keys is even funnier
2hreplyretweet
Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction