• +40 213 124 069

Proiectul va fi dezvoltat conform Planului de Lucru, care include 3 pachete de lucru transversale, ce vor fi implementate pe întreaga durată de execuţie a proiectului (24 de luni) şi 4 pachete de lucru operaţionale, care vor dezvolta activităţile specifice şi necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului. Planul de lucru acoperă toate activităţile necesare ale proiectului şi asigură atingerea rezultatelor, luând în considerare natura specifică a obiectivului urmărit.

WP1 Managementul proiectului şi coordonarea

 Lider de pachet: INCSMPS

 Perioada: va fi implementat pe întreaga durată de execuţie a proiectului (24 de luni)

 Rezultate aşteptate: Dosar al întâlnirilor transnaţionale

WP 2 Privire de ansamblu asupra trăsăturilor naţionale ale fenomenului abandonului şcolar şi a comportamentelor conexe ale elevilor

Scopul pachetului de lucru: să ofere o înţelegere profundă a evoluţiilor recente ale fenomenului abandonului şcolar la nivel naţional, în acelaşi timp cu diferenţierea pe cât posibil între abandonului învăţământului profesional şi al educaţiei generale; identificarea elementelor instituţionale, sociale şi culturale relevante pentru adaptare şi transfer a unor produse pentru stoparea abandonului în fiecare ţară parteneră, ca şi pentru construirea unui cadru comun pentru dezvoltarea unor noi instrumente pentru abordarea acestui subiect; identificarea părţilor interesate naţionale şi locale, care acţionează în domeniul prevenirii abandonului şcolar, a unor acţiuni şi bune practici, care ar putea susţine dezvoltarea ulterioară a produselor proiectului

       Lider de pachet: Centrul Judeţean din Dambovita pentru Resurse şi Asistenţă pentru Educaţie CJRAE

       Perioada: 11/2013 – 02/2014

       Rezultate aşteptate:

      Studiu privind cadrul naţional şi privire de ansamblu asupra fenomenului abandonului şcolar, cauze, efecte şi comportamente conexe ale elevilor, cum sunt absenteismul, eşecul şcolar şi violenţa şcolară, din fiecare ţară parteneră.

      Manual de bune practici, inclusiv acţiuni eficiente ale părţilor interesate implicate în prevenirea abandonului şcolar în ţările partenere, precum şi în alte ţări.

    WP 3 Adaptarea instrumentelor de analiză şi intervenţie pentru prevenirea abandonului şcolar

q   Scopul pachetului de lucru: pregătirea conţinutului instrumentelor metodologice şi de intervenţie dezvoltate de proiectul anterior pentru stoparea abandonului şcolar: Detectorul de Risc, Profilul Personal şi Sistemul de Asistenţă şi Prevenţie Flexibil, pentru transferarea lor cu succes în ţările din consorţiu; realizarea instrumentelor mai sus menţionate, luând în considerare condiţiile specifice din ţările partenere, din punct de vedere instituţional, social şi cultural.

           Lider de pachet: Verein Blickpunkt Identitat BLICK

           Perioada: 03/2014 – 07/2014

           Rezultate aşteptate:

      -   "Detector de Risc" ajustat

     -   "Profil Personal" ajustat

     -  "Sistem de Asistenţă şi Prevenţie Flexibil" ajustat

WP 4 Extendirea instrumentelor proiectate şi dezvoltarea unor instrumente adiţionale pentru prevenirea abandonului şcolar

 Scopul pachetului de lucru: îmbunătăţirea impactului instrumentelor proiectate pentru prevenirea abandonului şcolar prin extinderea listei factorilor de risc, ca şi prin luarea în considerare a altor comportamente conexe ale elevilor, care cresc probabilitatea ataşamentului şcolar; îmbunătăţirea capacităţii consilierilor de a identifica din vreme potenţialele abandonuri şcolare; întărirea capacităţii instituţionale a şcolilor de a reduce abandonul şcolar, absenteismul, eşecul şcolar şi violenţa în şcoli; îmbunătăţirea colaborării între diferite instituţii, care acţionează în domeniul abandonului şcolar la nivel local şi creşterea eficienţei iniţiativelor acestora.

 Lider de pachet: Infoart Ltd.

 Perioada: 08/2014 – 02/2015

q             Rezultate aşteptate:

- "Profilul Instituţional"

- "Platforma online SaVED" pentru întărirea Sistemului de Asistenţă şi Prevenţie Flexibilă

WP 5 Validarea instrumentelor proiectate pentru prevenirea abandonului şcolar

 Scopul pachetului de lucru: testarea conţinutului şi funcţiilor instrumentelor proiectate, precum şi a sensibilităţii faţă de nevoile grupurilor ţintă şi a mediului instituţional, social şi cultural; îmbunătăţirea designului instrumentelor pentru ca acestea să abordeze pe deplin fenomenul abandonului şcolar şi a aspectelor conexe; permiterea transferului total al acestor instrumente.

Lider de pachet: Point Proje Insaat Taahhut Muhendislik ve Ticaret Ltd. Sti.

Perioada: 03/2015 – 09/2015

Rezultate aşteptate:

- Dosarul testelor pilot

- Set de instrumente pentru prevenirea abandonului şcolar şi a fenomenelor conexe – versiunile finale ale "Detectorului de Risc", "Profilului Personal", "Profilului Instituţional", "Platformei Online SaVED" care oferă suport

- "Sistemului de Asistenţă şi Prevenţie Flexibil"

WP6 Valorificarea

       Scopul pachetului de lucru:

-     Stabilirea strategiilor pentru exploatarea şi diseminarea rezultatelor proiectului.

-     Diseminarea know-how-ului şi a rezultatelor obţinute.

-     Creşterea conştientizării importanţei reducerii abandonului şcolar.

-     Definirea cadrului de lucru care va permite partenerilor proiectului să garanteze durabilitatea proiectului şi a rezultatelor sale.

Lider de pachet: ETAIRIA DIOIKISEOS EPICHIRISEON (HMA)

Perioada: pe întreaga durată de execuţie a proiectului (24 de luni)

Rezultate aşteptate: Strategii de valorificare; Website-ul proiectului; Raport privind diseminarea; Conferinţa finală; Dosarul pentru exploatarea viitoare, inclusiv Acordul de IPR şi Planul Afacerii

WP7 Evaluarea şi monitorizarea

        Scopul pachetului de lucru:

           Să asigure calitatea managementului şi a rezultatelor finale

           Să ofere instrumente flexibile pentru o continuă evaluare

 

Lider de pachet: Gingerbread Northern Ireland

Perioada: pe întreaga durată de execuţie a proiectului (24 de luni)

Rezultate aşteptate: Planul de management al calităţii; Raportul de evaluare finală

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Twitter Feeds

Twitter @shopfencing typing on real keys is even funnier
1hreplyretweet
Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction