• +40 213 124 069

INCSMPS

Persoană de contact : Liliana Grecu, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

Consorţiul a fost selectat cu grijă, pe baza principiilor de competenţă şi expertiză profesională, participare, cooperare, transparenţă şi responsabilitate. Acesta include 7 organizaţii din 6 ţări diferite, fiecare având experienţă în proiecte transnaţionale (LdV, Grundtvig, Youth, Equal), precum şi expertiza tehnică, umană şi organizaţională cerute pentru performanţa eficientă şi de înaltă calitate pentru toate sarcinile proiectului.

Organizaţia coordonatoare INCSMPS - Institutul Naţional de Cercetare Stiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (RO) este un institut de cercetare cu experienţă în integrarea tinerilor pe piaţa muncii, în ceea ce priveşte nevoile lor de învăţare şi instruire, a tranziţiei de la şcoală la muncă, precum şi o experienţă extinsă în coordonarea proiectelor naţionale şi europene legate de subiectul propunerii.

BLICKBlickpunkt Identität

Persoană de contact : Klaus Linde, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. office@blickpunkt-identitaet.eu

BLICK Blickpunkt Identität (AT) a fost coordonatorul proiectului anterior "STOP ABANDONULUI!". Începând cu anul 2009 a fost promotor şi coordonator pentru trei proiecte europene. În decembrie 2012, BLICK a primit premiul LLL în categoria produselor pentru proiectul de transfer de inovaţie Leonardo da Vinci “Stop abandonului” din partea Agenţiei Naţionale din Austria. BLICK s-a specializat în domeniul prevenirii riscului de abandon a sistemului educaţional de către tineri. În prezent, BLICK utilizează instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului Stop Abandonului pentru consilierea şi asistarea ucenicilor tineri, care prezintă riscul de abandon în Austria de Jos. În perioda 2012/13, mai mult de 1300 tineri au fost testaţi şi consiliaţi. De asemenea, BLICK a dezvoltat pentru Ministerul Federal al Educaţiei un set de metode şi instrumente didactice pentru profesori, pentru a reduce numărul celor care abandonează şcoala în Austria.

Persoană de contact : Tinko Stoyanov, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Compania Infoart are mai mult de 14 ani de experienţă în dezvoltarea şi implementarea proiectelor naţionale şi internaţionale în domeniul Tehnologiei Informaţiilor şi Publicaţiilor Electronice (ePublishing). Infoart este o IMM cu o sferă de lucru focalizată pe cercetare, consultanţă şi inginerie în domeniul serviciilor de tehnologia informaţiei.

Principalele sectoare de competenţă şi expertiză specifică includ:

InfoArt

1. E-learning/e-training – proiectarea şi dezvoltarea de: - conţinut de e-learning (e-content) - e-courses şi e-books/e-textbooks;

- concept, metodologii şi sisteme inovative de e-learning/e-training.

2. Knowledge management (managementul cunoştinţelor) – cercetarea şi dezvoltarea de: - biblioteci digitale şi baze de cunoştinţe; - sisteme de management integrate (cunoştinţe, învăţare şi performanţă).

Compania combină cu succes experienţa sa în instruire cu cea în proiectarea şi dezvoltarea unor aplicaţii ICT pentru învăţare şi instruire. Are o reţea semnificativă din sectorul educaţiei şi instruirii.

BLICKBlickpunkt Identität

Persoană de contact : Ayşe Özgür Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

POINT este o organizaţie de inginerie şi management de proiecte activă pe plan internaţional. Activităţile internaţionale au servit la construirea unei experienţe şi a unor cunoştinţe solide, atât în implementarea, cât şi în managementul proiectelor. POINT a căpătat de asemenea, o experienţă extinsă în toate tipurile de instruire profesională informală sectorială, combinată cu e-learning şi învăţarea mixtă. Proiectele pe bază de ICT, de diferite aplicaţii şi soluţii, împreună cu nevoile şi modelele de predare au fost dezvoltate pentru depăşirea problemelor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi şi defavorizate, ca şi pentru IMM-uri şi adulţii din diferite sectoare, începând cu anul 1999, când primul portal virtual pentru ocupare a fost prezentat audienţei (www.svaclub.com). Activităţile proiectelor recente includ de asemenea, maparea antecedentelor educaţionale cu abilităţile şi competenţele existente într-o bază de date cloud, pentru compararea nivelelor de credite de învăţământ profesional (ECVET), înainte şi după implementarea activităţilor de e-learning.

BLICKBlickpunkt Identität

Persoană de contact : Athanasios PolitisAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Hellenic Management Association (HMA) este o organizaţie non-profit cu misiunea de a contribui la promovarea, diseminarea şi promovarea unor principii de management, a unor metode şi practici moderne. HMA are membri, atât în mediul corporativ – întreprinderi şi organizaţii din sectorul privat şi public – precum şi la nivel de indivizi – managerii de top şi de nivel mediu, antreprenori, profesori şi studenţi. Strategia HMA şi acţiunile sale sunt dezvoltate în jurul a cinci piloni principali: educaţie-instruire, cunoştinţe şi informaţii (conferinţe, premii, Portalul de Management «Management Direct), creare de reţele (Memorandumuri de colaborare cu instituţii publice, Camere de Comerţ, asociaţii comerciale, parteneri sociali, universităţi, relaţii internaţionale), instrumente pentru afaceri (certificare şi cercetare), comunicare (publicarea revistei «Manager», «Căi pentru dezvoltare » program TV, ediţia anuală «The Edge», buletine informative, website-uri, publicaţii ştiinţifice & informative, Biroul de Presă).

BLICKBlickpunkt Identität

 Persoană de contact : Marie Cavanagh,  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Înfiinţată în 1978, Gingerbread Northern Ireland este o organizaţie cu membrii părinţi singuri, care oferă o serie de servicii, inclusiv instruire, sfaturi pentru ajutor social şi îngrijirea copiilor. Organizaţia, care operează în întreaga Irlandă de Nord, în ţinuturi ca Belfast, Derry şi Ballymena, are ca membrii peste 1500 părinţi singuri. Gingerbread NI oferă anual suport pentru aproximativ 3000 de familii monoparentale. Realizează de asemenea, cercetare şi muncă de politică socială pentru subiecte relevante pentru familiile monoparentale, făcând lobby şi campanii în numele lor pentru o mai mare egalitate şi incluziune socială a familiilor monoparentale. Gingerbread NI este singura organizaţie din Marea Britanie sau Irlanda care este un centru aprobat de predare pentru Institutul de Certificare a Dezvoltării Personalului în Instruirea Practică, precum şi un centru pentru realizarea cursurilor OCR şi OCN. Organizaţia are o experienţă extinsă în realizarea unor proiecte ESF, EQUAL şi LLP şi are experienţă în parteneriatele transnaţionale.

CJRAE Dâmboviţa

Persoană de contact : Maria Cristina Marin, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. m

CJRAE Dâmboviţa este un grup de suport pentru sistemul educaţional pre-universitar şi este specializat în oferirea, coordonarea şi monitorizarea serviciilor educaţionale pentru elevi, profesori, părinţi şi membrii comunităţii, pentru a îmbunătăţi accesul la o educaţie de calitate ridicată. Angajaţii săi operează la sediul central şi în unităţile educaţionale din tot judeţul, prin şcoli şi centre psiho-pedagogice şi de logopedie inter-şcolare. Acesta oferă servicii: activităţi de sprijin pedagogic şi educaţional, consiliere individuală sau colectivă cu preşcolari/elevi pentru o mai bună autocunoaştere, adaptare îmbunătăţită la cerinţele şcolare; activităţi de consiliere pentru părinţi, optimizarea relaţiei familie-şcoală; instruiri pentru profesori în consilierea psiho-pedagogică; activităţi de examinare; pregătirea şi realizarea unor programe educaţionale asupra unor aspecte precum alfabetizarea, comunicarea, dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi abandonul şcolar, traficul cu fiinţe, prevenirea violenţei şcolare.

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Twitter Feeds

Twitter @StillNotSam Mandatory
3hreplyretweet
Twitter @Sobsoil dont reccomend rfingerless
18hreplyretweet
Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction