• +40 213 124 069

banner-121

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA TRĂSĂTURILOR NAŢIONALE ALE FENOMENULUI ABANDONULUI ŞCOLAR ŞI A COMPORTAMENTULUI CONEX AL ELEVILOR

Studiul reprezintă o vedere de ansamblu asupra cauzelor şi efectelor fenomenului abandonului şcolar, şi a comportamentelor conexe ale elevilor, cum sunt: absenteismul, eşecul şcolar şi violenţa şcolară în ţările partenere. Este rezultatul analizei mediului instituţional, social şi cultural din România, Austria, Bulgaria, MB (Irlanda de Nord), Turcia, unde se desfăşoară procesul educaţional.

UN MANUAL DE BUNE PRACTICI ÎN LUPTA CONTRA ABANDONULUI ŞCOLAR

Manualul de bune practici include acţiuni eficiente selectate ale părţilor interesate în prevenirea abandonului şcolar din ţările partenere, precum şi în alte ţări. Bunele practici identificate vor fi utilizate pentru fundamentarea altor produse ale proiectului.

Grupurile ţintă / beneficiarii potenţiali sunt instituţii din domeniul educaţional (şcoli, ministere, inspector şcolari, centre educaţionale etc.), profesori, consilieri, studenţi, părinţi, ONG-uri.

Citeste si descarca

 

SET DE INSTRUMENTE PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR ŞI A FENOMENELOR CONEXE

Include versiunea finală pentru:

  • DETECTORUL DE RISC

" Detectorul de Risc" pentru utilizarea de către profesori şi consilieri include un chestionar pentru elevi, care colectează informaţii privind factorii de risc şi un program de calculator pentru identificarea elevilor cu risc de abandon. ACESAŢI DETECTORUL DE RISC

  • PROFILUL PERSONAL

Profilul Personal " pentru utilizarea de către consilieri include instrumente pentru aplicarea tehnicii povestirii în timpul consilierii şcolare şi pentru carieră pentru prevenirea potenţialelor abandonuri şi întărirea capacităţii lor de decizie. Disponibil pe PLATFORMA SAVED

  • PROFILUL INSTITUŢIONAL

" Profilul Instituţional " este un instrument pentru utilizare de către şcoli pentru a le ajuta să identifice punctele slabe şi direcţiile de acţiune pentru o mai bună gestiune a abandonului şcolar şi a celorlalte fenomene conexe. Disponibil pe PLATFORMA SAVED/sectiunea Downloads

  • PLATFORMA ONLINE SaVED care susţine Sistemul de Sprijinire a Prevenirii Flexibile

Platforma on-line SaVED pentru consolidarea Sistemului de Sprijinire a Prevenirii Flexibile este o aplicaţie multifuncţională, permiţând instituţiilor şi profesioniştilor care lucrează în domeniu să afle despre bunele practici, evenimente, iniţiative şi / sau pentru a găsi parteneri. ACESAŢI PLATFORMA

SISTEMUL DE ASISTENŢĂ ŞI PREVENŢIE FLEXIBILĂ

" Sistemul de Sprijinire a Prevenirii Flexibile" este o reţea de instituţii de consilieri şi profesionişti implicaţi în activităţile de prevenire a abandonului şcolar.Disponibil pe PLATFORMA SAVED

Grupurile ţintă / beneficiarii potenţiali sunt instituţii din domeniul educaţional (şcoli, ministere, inspectori şcolari, centre educaţionale etc.), profesori, consilieri, studenţi, părinţi, ONG-uri, autorităţi locale, serviciile de ocupare a forţei de muncă, organisme de cercetare.

EVENIMENTUL DE DISEMINARE – CONFERINŢA FINALĂ

Organizate în scopul diseminării şi pentru o mai bună promovare în mai multe medii (economic, social, academic), atât Platforma Online SaVED – care găzduieşte Sistemul de Sprijinire a Prevenirii Flexibile, precum şi conferinţa finală cu o participare extinsă, vor creşte numărul beneficiarilor potenţiali şi vor întări impactul proiectului la toate nivelurile.

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Twitter Feeds

Twitter @shopfencing typing on real keys is even funnier
58mreplyretweet
Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction