• +40 213 124 069

INCSMPS

Konsorsiyum, yeterlilik ve profesyonel uzmanlık, katılım, işbirliği, şeffaflık ve sorumluluk ilkelerine dayalı olarak dikkatle seçilmiştir. 6 farklı ülkeden 7 organizasyonu içermekte olup, her biri uluslararası projelerde (LdV, Grundtvig, Youth, Equal) deneyim sahibidir. Ayrıca tüm proje görevlerinin etkin ve yüksek nitelikli bir performansla gerçekleştirilmesi için gerekli olan yeterli teknik, insan gücü ve organizasyonel uzmanlığa da sahiptirler.

Koordinatör organizasyon INCSMPS The Scientific Research Institute for Labour and Social Protection (RO) genç bireylerin işgücü piyasasına entegrasyonunda, öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarında, okuldan işe geçişlerinde uzmanlık sahibi bir araştırma enstitüsüdür; ve ayrıca bu proje konusuyla ilgili ulusal ve Avrupa projelerini koordine etmekte de geniş bir deneyime sahiptir.

BLICKBlickpunkt Identität

BLICK Blickpunkt Identität (AT), önceki "STOP DROPOUT!" projesinin koordinatörüydü. 2009’dan beri üç AB projesinde proje sahibi ve koordinatörü olarak rol almaktadır. Aralık 2012’de BLICK, Avusturya ulusal ajansından LdV TOI Projesi “Stop Dropout” ile ürün kategorisinde LLL Ödülünü almıştır. BLICK eğitim sisteminin dışında kalma riski altındaki genç bireylerin bu durumunun önlenmesi alanında uzmanlaşmıştır. BLICK şu anda, Avusturya’nın alt kesimlerindeki okulu terk riski altındaki genç çıraklara rehberlik ve yardım sunmak için Stop Dropout projesinin ödüllü araçlarını kullanmaktadır. 2012/13 yılı süresince, 1300’den fazla genç birey test edilip rehberlik hizmeti verilmiştir. BLICK ayrıca, Avusturya’daki okulu terk sayısının azaltılabilmesi amacıyla öğretmenler için bir didaktik yöntemler ve araçlar setini Federal Eğitim Bakanlığı için geliştirmiştir.

Infoart firmasının Bilgi Teknolojileri ve Elektronik yayıncılık (eYayıncılık) alanında ulusal ve uluslararası projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasında 14 yıldan fazla deneyimi vardır. Infoart çalışmalarının ana bölümü bilgi teknolojileri hizmetleri alanında araştırma, danışmanlık ve mühendisliğe odaklanmış olan bir KOBİ’dir.

Temel özgün uzmanlık ve yeterlilik alanları şunlardır:

InfoArt

1. E-öğrenme/e-eğitim : e-öğrenme içeriği (e-içerik) - e-kurslar ve e-kitaplar/e-ders kitapları - yenilikçi e-öğrenme/e-eğitim kavramları, metodolojileri ve sistemleri tasarım ve geliştirilmesi.

2. Bilgi yönetimi: - dijital kütüphaneler ve bilgi depoları; - entegre (bilgi, öğrenme ve performans) yönetim sistemleri araştırma ve geliştirilmesi.

Organizasyon eğitimdeki uzmanlığını öğrenme ve eğitim için BİT uygulamalarının tasarım ve geliştirilmesindeki uzmanlığı ile başarıyla birleştirmektedir. Eğitim ve öğretim alanında önemli bir networke sahiptir.

BLICKBlickpunkt Identität

Temas Ayşe Özgür Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

POINT uluslararası faaliyet gösteren bir mühendislik ve proje yönetimi organizasyonudur. Uluslararası faaliyetler, entegre projelerin hem uygulanması hem de yönetimi konusunda organizasyonun çok geniş bir deneyim ve bilgi birikimi kazanmasına olanak sağlamıştır. POINT aynı zamanda, e-öğrenme ve karma-öğrenme ile birleştirilmiş her türlü sektörel informal mesleki eğitim konusunda da geniş kapsamlı bir deneyim sahibidir. POINT, ilk sanal istihdam portalının (www.svaclub.com) faaliyete başladığı 1999 yılından beri, ihtiyaç ve tedarik modelleri ile birlikte ICT tabanlı projeler, uygulamalar ve çözümler engelli ve dezavantajlı bireylerin olduğu kadar pek çok disiplinden KOBİ’lerin ve yetişkinlerin istihdam sorunlarının üstesinden gelmek için geliştirilmektedir. Güncel proje faaliyetleri, önceki öğrenmenin ve mevcut beceri ve yeterliliklerin, ECVET kredi seviyeleriyle karşılaştırılması için e-öğrenme faaliyetlerinin uygulanmasından önce ve sonra bir bulut veri tabanına eşleştirilmesi onularını da içermektedir.

BLICKBlickpunkt Identität

Hellenic Management Association (HMA), misyonu modern yönetim ilkelerinin, yöntemlerinin ve uygulamalarının tanıtımı, yaygınlaştırılması ve yayınlanmasına katkıda bulunmak olan kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. HMA’nın üyeleri vardır: tüzel kişiler – hem özel hem de kamu sektöründen kurumlar ve organizasyonlar, - ve bireyler – orta ve üst seviye yöneticiler, girişimciler, profesörler ve öğrenciler. HMA’nın Stratejisi ve eylemleri beş ana kol etrafında geliştirilmiştir: Eğitim-öğretim, bilgi ve enformasyon (Konferanslar, Awards the Management Portal «Management Direct), Networking (Kamu kurum ve kuruluşları, Ticaret Odaları, Tüccar Birlikleri, Sosyal ortaklar, Üniversitelerle İşbirliği, Uluslararası İlişkiler), İşletme araçları (Sertifikasyon ve Araştırma), İletişim («Manager» magazinin yayınlanması, «Paths to Development» TV programı, «The Edge» yıllık sayı, Gazeteler, Web sitesi, Bilimsel & informatif yayınlar, Basım Ofisi).

BLICKBlickpunkt Identität

1978’de kurulan Gingerbread Northern Ireland tek ebeveynler için bir üyelik organizasyonudur ve eğitim, refah tavsiyesi ve çocuk bakımının da dahil olduğu bir dizi hizmetler sağlar. Belfast, Derry ve Ballymena kanterlerinden Kuzey İrlanda boyunca çalışmakta olan organizasyonun 1500’den fazla yalnız ebeveyn üyesi vardır. Gingerbread NI yılda yaklaşık 3000 tek ebeveynli ailelere destek sağlamaktadır. Ayrıca, tek ebeveynli ailelerle ilgili konularda araştırma ve sosyal politika çalışmalarını, lobi çalışmalarını ve daha fazla eşitlik ve sosyal içerilme için tek ebeveynli aileler yararına kampanyaları da gerçekleştirmektedir. Gingerbread NI Chartered Institute of Personnel Development's Certificate in Training Practice için onaylanmış bir merkez olan İngiltere’deki tek yardım kurumuydu ve ayrıca OCR ve OCN kurslarının da veren bir merkezdir. Organizationun ESF, EQUAL ve LLP projelerinin dağıtımında çok geniş deneyimi olup uluslararası ortaklık deneyimine de sahiptir.

CJRAE Dâmboviţa

CJRAE Dâmboviţa, üniversite öncesi eğitim sistemi için yerel yönetim destekli bir gruptur ve yüksek nitelikli eğitime erişimin iyileştirilmesi için öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler ve topluluk üyeleri için eğitim hizmetlerinin sağlanması, koordine edilmesi ve gözlemlenmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Çalışanları genel merkezde ve ülkenin her yerindeki eğitim birimlerinde - okullar ve okullar arası psiko-pedagojik ve logopedi merkezleri - görev yapar. Sunduğu hizmetler: daha iyi bir öz-tanıma, okulun gereklerine iyileştirilmiş adaptasyon için okul öncesi/okul öğrencilerine pedagojik destek faaliyetleri/eğitimsel, rehberlik, bireysel veya topluca; ebeveynler için rehberlik faaliyetleri, aile-okul ilişkilerinin optimizasyonu; psiko-pedagojik rehberlik yapan öğretmenler için eğitim; sınav faaliyetleri; okur-yazarlık, iletişim, duygusal becerilerin gelitirilmesi ve okul terki, insan ticareti, okulda şiddetin önlemesi konularında eğitim programlarının gerçekleştirilmesi.

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Twitter Feeds

Twitter You can have an edit button when everyone wears a mask
Tem 02replyretweet
Twitter @NASASocial this was the good news
Tem 01replyretweet
Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction