• +40 213 124 069

PROJENİN AMAÇLARI:

  • "Stop Dropout!" projesinin sonuçlarını ortakların ülkelerine (RO, UK, GR, TR) adapte ve transfer ederek okulu terk ve devamsızlık olgularını azaltmak;
  • Risk Saptayıcının amacını genişleterek ve hizmetlerinin ve tesislerinin kalitesini iyileştirmek amacıyla eğitim kurum ve kuruluşlarını desteklemek ve bu yolla kurumlarındaki okul terki olgusunu önlemek için yeni bir araç üreterek öğrenme sürecinin kalitesini ve şartlarını iyileştirmek;
  • Esnek Önleme ve Destek Sisteminin (Flexible Prevention and Support System (FPSS)) içindeki eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşları, aile, istihdam servisleri, polis ve sosyal hizmetler gibi kamu yönetimi birimleri ve eğitim ve öğretim sisteminden diğer organlar gibi paydaşlar/ilgili organlar arasındaki işbirliğini modern TIC kullanarak teşvik etmek.

PROJENİN HEDEFLERİ:

  • önceki projede geliştirilen araçların - Risk Saptayıcı (RD), Kişisel Profil (PP) ve Esnek Önleme ve Destek sistemi (FPSS) - ortakların ülkelerinden özgün şartlara adapte edilmesi;
  • RD’nin okul terkini etkileyen kurumsal faktörleri de tanımlayabilecek şekilde tamamlanması;
  • eğitim ve öğretim hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve okul terkin önlenmesi için yeni bir araç olarak Kurumsal Profilin (IP) geliştirilmesi;
  • FPSS için destek olması amacıyla ona tahsis edilmiş bir online platform geliştirilmesi.

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Twitter Feeds

Twitter You can have an edit button when everyone wears a mask
Tem 02replyretweet
Twitter @NASASocial this was the good news
Tem 01replyretweet
Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction